James R White

32 CR 24143
Newton, MS 39345
(601) 727-3306